VETOM - ALFA d.o.o.

VETOM - ALFA društvo s ograničenom odgovornošoću za trgovinu

 • OIB 59753333552
 • Adresa Odra, Svetog Izidora 35
 • Telefon 01 6262212
 • Telefaks 01 6262213
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 080178202
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Dubravko Šošić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt VETOM - ALFA d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). VETOM - ALFA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VETOM - ALFA d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.587.735,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 1.005.841,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.581.894,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. VETOM - ALFA d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 268.461,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 10,37%. Poslovni subjekt VETOM - ALFA d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 2 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 29.70.0 (NKD 2002) Proizvodnja aparata za kućanstvo, d. n.
 • 33.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA MEDICINSKIH, PRECIZNIH I OPTIČKIH INSTRUMENATA TE SATOVA
 • 34.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
 • 35.10.0 (NKD 2002) Gradnja i popravak brodova i čamaca
 • 36.10.0 (NKD 2002) Proizvodnja namještaja
 • 71.00.0 (NKD 2002) IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
 • 74.13.0 (NKD 2002) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.81.0 (NKD 2002) Fotografske djelatnosti
 • veterinarske djelatnosti
 • projektiranje, građenje i nadzor
 • zastupanje stranih tvrtki
 • proizvodnja ortopedskih pomagala u veterinarstvu
 • postavljanje, popravak i održavanje sauna i masažnih kada
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering i pružanje usluga smještaja
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
 • pružanje ostalih turističkih usluga
 • usluge fotokopiranja
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • proizvodnja plina
 • isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • trgovina električnom energijom
 • kabotaža prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl brodova
 • istraživanje, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda republike hrvatske
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl (u daljnjem tekstu: popravak) brodova
 • djelatnost iznajmljivanja plovila
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje univerzalnih usluga
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • ispitivanje usklađenost mjerila
 • ovjeravanje zakonitih mjerila
 • ispitivanje usklađenost pakovina i boca kao mjernih spremnika s propisima
 • vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
 • provođenje službenih mjerenja
 • pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • upravljanje grobljem
 • djelatnost navodnjavanja
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
 • obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama
 • ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području republike hrvatske
 • držanje, uzgoj i trgovina divljim svojtama
 • uzimanje, stavljanje u promet minerala i izvoz sirovine i fosila iz prirode koji nisu proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • promet izvora neionizirajućeg zračenja
 • skupljanja otpada za potrebe drugih
 • prijevoza otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • ekološka proizvodnja
 • ekološka biljna proizvodnja
 • ekološki uzgoj životinja
 • ekološka proizvodnja organizama u akvakulturi
 • ekološka proizvodnja morskih algi i njihovih dijelova koje prirodno rastu u moru
 • prerada ekološke hrane
 • prerada ekološke hrane za životinje
 • uvoz ekoloških proizvoda
 • stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • laboratorijske analize uzoraka
 • zdravstvena zaštita bilja
 • proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • proizvodnja sjemena
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • oplođivanje domaćih životinja
 • trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • ispitivanje veterinarskomedicinskih proizvoda
 • stavljanja u promet veterinarskomedicinskih proizvoda
 • proizvodnja i označavanje veterinarskomedicinskih proizvoda
 • promet na veliko veterinarskomedicinskih proizvoda
 • promet na malo veterinarskomedicinskih proizvoda
 • farmakovigilancija
 • privremeni smještaj kućnih ljubimaca
 • zoološki vrt
 • djelatnost skloništa za životinje
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • djelatnost gospodarskog ribolova
 • djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenje ribe i drugih morskih organizama
 • djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • savjetodavna djelatnost u području ribarstva
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • psihološka djelatnost
 • djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • djelatnost privatne zaštite
 • detektivska djelatnost
 • športska priprema
 • športska rekreacija
 • športska poduka
 • upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbenoscenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbenoscenska djela)
 • usluge informacijskog društva
 • izrada i održavanje web stranica
 • web dizajn
 • grafički dizajn