NEBOREX d.o.o.

NEBOREX d.o.o. za usluge, istraživanje i razvoj

 • OIB 83250975978
 • Adresa Zagreb, Hrvatskog Proljeća 36
 • Telefon 01 2991379
 • Telefaks 01 2987779
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 080174470
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktorica Nada Cvitić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt NEBOREX d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). NEBOREX d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. NEBOREX d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 906.538,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 54.908,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 851.630,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. NEBOREX d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 46,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,01%. Poslovni subjekt NEBOREX d.o.o. u 2019. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 3 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
 • 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
 • 72 RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
 • 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 • * zastupanje stranih tvrtki
 • * mjenjački poslovi
 • * poduke učenicima iz prirodoslovno-matematičkih i tehničkih znanosti
 • * poljoprivredna djelatnost
 • * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja
 • * prerada u ekološkoj proizvodnji
 • * trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
 • * gospodarenje šumama
 • * gospodarenje lovištem i divljači
 • * prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • * proizvodnja proizvoda od slame i pletenih materijala
 • * umnožavanje snimljenih zapisa
 • * tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
 • * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • * proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • * proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
 • * proizvodnja električnih strojeva i aparata
 • * proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • * proizvodnja namještaja
 • * proizvodnja, popravak i održavanje strojeva i opreme
 • * opskrba električnom energijom
 • * opskrba plinom
 • * opskrba toplinskom energijom
 • * komercijalni zračni prijevoz
 • * druge komercijalne operacije (uključujući radove iz zraka)
 • * međunarodni linijski zračni prijevoz
 • * obavljanje poslova prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i prtljage, tereta i pošte te pružanje drugih zemaljskih usluga
 • * projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente
 • * stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
 • * stručni poslovi prostornog uređenja
 • * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * nadzor nad gradnjom
 • * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * posredovanje u prometu nekretnina
 • * poslovanje nekretninama
 • * stručni poslovi zaštite okoliša
 • * skupljanje otpada za potrebe drugih
 • * prijevoz otpada za potrebe drugih
 • * posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • * skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • * uvoz otpada
 • * izvoz otpada
 • * računovodstveni poslovi
 • * tehničko ispitivanje i analiza
 • * iznajmljivanje vozila
 • * iznajmljivanje plovila
 • * kupnja i prodaja robe
 • * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * prijevoz za vlastite potrebe
 • * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * međunarodni linijski pomorski promet
 • * povremeni prijevoz putnika u obalnom prometu
 • * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * pružanje usluga smještaja
 • * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • * pružanje usluga informacijskog društva
 • * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 • * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. Factoring)
 • * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * posredovanje pri sklapanju financijskih poslova na novčanom tržištu
 • * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * djelatnost privatne zaštite
 • * detektivska djelatnost
 • * pomoć i njega u kući
 • * skrb izvan vlastite obitelji
 • * športska priprema
 • * športska rekreacija
 • * športska poduka
 • * upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • * proizvodnja eksplozivnih i zapaljivih tvari
 • * promet eksplozivnih i zapaljivih tvari
 • * nabava eksplozivnih i zapaljivih tvari
 • * uporaba eksplozivnih i zapaljivih tvari
 • * reciklaža eksplozivnih i zapaljivih tvari
 • * neutralizacija i uništavanje eksplozivnih i zapaljivih tvari
 • * popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * istraživanje i razvoj na tehničkim i prirodnim područjima
 • * održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava
 • * proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • * izdavačka djelatnost
 • * računalne i srodne aktivnosti
 • * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * izrada i izvedba projekata iz područja elektrike, elektronike i industrije
 • * izrada nacrta alata, strojeva i industrijskih postrojenja
 • * vještačenja na području graditeljstva
 • * organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i ostalih promotivnih aktivnosti
 • * pružanje poduka (tečajevi i instrukcije) iz prirodoslovno-matematičkih i tehničkih područja
 • * izrada i prodaja kompleta za sastavljanje i gotovih modela raketa i raketoplana te i amaterskih raketa