CONING d.d.

CONING dioničko društvo za građenje, projektiranje, nadzor, inženjering, konzalting i turizam u stečaju

 • OIB 49557976962
 • Adresa Varaždin, Augusta Šenoe 4/6
 • Telefon 042 333333
 • Telefaks 042 333222
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1947
 • Registracijski broj 070004696
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • stečajna upraviteljica Lidija Lesar

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt CONING d.d. u stečaju registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). CONING d.d. u stečaju je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. CONING d.d. u stečaju je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.321.391,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od . Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. CONING d.d. u stečaju je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.837.534,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 79,16%.

Vezani subjekti

 • T.P.N. GRABERJE d.o.o. (od 2013.)
 • T.P.N. VARAŽDIN d.o.o. (od 2013.)
 • CONING-ING d.o.o. u stečaju
 • CONING KREDIT d.o.o. (prestao)
 • CONING-ING d.o.o. u stečaju (od 2013 do 2019.)
 • CONECO d.o.o. "u stečaju" (od 2013 do 2018.)
 • FORTITUDO d.o.o. u stečaju (od 2013 - prestao)
 • MediaMix d.o.o. (od 2014 do 2016.)

Registrirane djelatnosti

 • 52.70.0 (NKD 2002) Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 61.10.1 (NKD 2002) Pomorski i obalni prijevoz putnika
 • 63.12.0 (NKD 2002) Skladištenje robe
 • 63.21.0 (NKD 2002) Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
 • 63.30.0 (NKD 2002) Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d. n.
 • 63.40.0 (NKD 2002) Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
 • 64.20.0 (NKD 2002) Telekomunikacije
 • 65.21.0 (NKD 2002) Financijsko davanje u zakup (leasing)
 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 74.13.0 (NKD 2002) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • 74.14.0 (NKD 2002) Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • 74.15.0 (NKD 2002) Upravljačke djelatnosti holding-društava
 • 74.30.0 (NKD 2002) Tehničko ispitivanje i analiza
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.70.0 (NKD 2002) Čišćenje svih vrsta objekata
 • 74.80.0 (NKD 2002) Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
 • 27.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA METALA
 • 28.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
 • 29.10.0 (NKD 2002) Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 • 29.20.0 (NKD 2002) Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
 • 29.30.0 (NKD 2002) Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
 • 29.40.0 (NKD 2002) Proizvodnja alatnih strojeva
 • 29.50.0 (NKD 2002) Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
 • 29.70.0 (NKD 2002) Proizvodnja aparata za kućanstvo, d. n.
 • 31.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEVA I APARATA, D. N.
 • 37.00.0 (NKD 2002) RECIKLAŽA
 • 41.00.0 (NKD 2002) SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
 • 73.10.2 (NKD 2002) Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
 • 93.04.0 (NKD 2002) Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • 92.30.0 (NKD 2002) Ostale zabavne djelatnosti
 • 92.60.0 (NKD 2002) Sportske djelatnosti
 • 92.70.0 (NKD 2002) Ostale rekreacijske djelatnosti
 • 92.62.2 (NKD 2002) Ostale sportske djelatnosti, osim marina
 • 92.32.0 (NKD 2002) Djelatnosti objekata za kulturne priredbe
 • 92.71.0 (NKD 2002) Djelatnosti kockanja i klađenja
 • 93.00.0 (NKD 2002) OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti, zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, strojeva i industrijskih postrojenja, nadzor nad gradnjom te u vezi toga geološke i istražne djelatnosti
 • ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • davanje ekspertiza vještaćenja i drugih stručnih mišljenja iz osnovne djelatnosti
 • zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,
 • inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering, izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije,
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor, izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti,
 • geološke istražne djelatnosti, površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda,
 • geodetsko premjeravanje, premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, ispodpovršinsko mjerenje, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključivo zračno fotogrametrijsko snimanje,
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje, stručni poslovi prostornog uređenja i to izrada dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • računvodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • pripremanje pravnih dokumenata
 • izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara
 • izrada ekoloških studija
 • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu ( u prijevoznim sredstvima i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • otpremnička djelatnost
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, športskom, kongresnom, lovnom i drugim oblicima turizma
 • prijevoz robe (tereta) cestom
 • proizvodnja namještaja
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl
 • projektiranje (izrada idejnih i glavnih projekata potrebnih za izdavanje načelnih i građevinskih dozvola, izrada izvedbenih projekata za potrebe građenja, te projekata za uklanjanje građevine)
 • građenje (izvođenje pripremnih građevnih radova, građevnih radova uključujući građevinskozavršne i građevinsko instalaterske radove, rekonstrukcija postojećih građevina, te ugradnja i montaža gotovih građevinskih elemenata, konstrukcija i opreme)
 • pripremani radovi (gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organiziranja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja)
 • rekonstrukcija (izvođenje građevnih radova na postojećim građevinama ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu ili svojstva spomenika kulture)
 • održavanje građevina (praćenje i održavanje namjene građevina te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine, te za život i zdravlje ljudi)
 • uklanjanje građevina (rušenje ili demontaža građevine i odvoženje preostalog materijala, opreme i drugih elemenata)
 • uklanjanje ostataka zgrada
 • stručni nadzor građenja
 • organizacija, nadzor i održavanje uređenog građevinskog zemljišta
 • izrada procjembenih elaborata građevinskih zemljišta i građevinskih objekata
 • izrada elaborata etažnog vlasništva etažiranje
 • inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • pružanje usluga smještaja u objektima zatvorenog tipa, svojim djelatnicima, članovima, umirovljenicima, te članovima njihove uže obitelji
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • stručni poslovi savjetovanja i izrada stručnih elaborata, analiza i mišljenja
 • izrada elaborata zaštite od požara
 • kontrola projekta s obzirom na zaštitu od požara
 • obavljanje djelatnosti tehničke zaštite
 • provođenje energetskih pregleda građevina
 • energetsko certificiranje građevina
 • provođenje kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • davanje u najam i zakup vlastitih nekretnina
 • djelatnost za njegu i održavanje tijela
 • umnožavanje svih vrsta zapisa
 • usluge prijepisa i preslika
 • usluge mikrofilmiranja
 • usluge skeniranja dokumenata
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellnes, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka
 • ostale turističke usluge iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda