VJEŠTAČENJE BAJILO d.o.o.

VJEŠTAČENJE BAJILO društvo s ograničenom odgovornošću

 • OIB 14690152363
 • Adresa Zagreb, Vučanska 8
 • Telefon 01 6118930
 • Telefaks 01 3701318
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1994
 • Registracijski broj 080248721
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktorica Dubravka Bajilo

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt VJEŠTAČENJE BAJILO d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). VJEŠTAČENJE BAJILO d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VJEŠTAČENJE BAJILO d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 428.857,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -270.004,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 698.861,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. VJEŠTAČENJE BAJILO d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -121.476,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -28,33%. Poslovni subjekt VJEŠTAČENJE BAJILO d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 4 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • geodetsko mjerenje i vještačenje
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • i poslovi stručnog nadzora
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena podučja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničkim vođenjem katastra vodova; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izradom geodetskoga projekta; iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine; izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • usluge informacijskog društva
 • pružanje usluga u trgovini
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • računalne i srodne djelatnosti
 • organiziranje seminara, tečajeva, konferencija, simpozija, tribina, kongresa, kreativnih radionica, sajmova, koncerata, priredbi, svečanosti, revija, izložbi, festivala i zabavnih igara
 • tehničko ispitivanje i analiza