GEOX d.o.o.

GEOX društvo s ograničenom odgovornošću za geodetsko-projektantske usluge i konzalting

 • OIB 36650039391
 • Adresa Matulji, Cesta 43. Istarske divizije 75a
 • Telefon 051 701486
 • Telefaks 051 741009
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Rijeci
 • Godina osnivanja 1997
 • Registracijski broj 040108218
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktorica Tatjana Radetić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GEOX d. o. o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GEOX d. o. o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GEOX d. o. o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 269.419,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -5.932,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 275.351,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. GEOX d. o. o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 8.775,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 3,26%. Poslovni subjekt GEOX d. o. o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • izrada nacrta (projektiranje)
 • inžinjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • izrada podloga i geodetskih elaborata
 • obavljanje geodetskih vještačenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina i stručni nadzor građenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • poslovanje nekretninama
 • računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • informacijske uslužne djelatnosti
 • izrada elaborata posebnih dijelova nekretnina
 • geodetske istražne djelatnosti (hidrografsko mjerenje, mjerenje ispod površine, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključujući zračno fotogrametrijsko snimanje)
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničkim vođenjem katastra vodova
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradom geodetskoga projekta
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja