DAVEL d.o.o.

DAVEL društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, montažu i održavanje

 • OIB 42356431391
 • Adresa Osijek, Svilajska 30e
 • Telefon 031 377666
 • Telefaks 031 377676
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 030012113
 • Djelatnost 43.21 Elektroinstalacijski radovi (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Davor Vlašić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt DAVEL d.o.o. registriran je za djelatnost Elektroinstalacijski radovi (43.21). DAVEL d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. DAVEL d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 19.643.348,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 5.678.242,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 13.965.106,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. DAVEL d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.049.719,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 5,34%. Poslovni subjekt DAVEL d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 29 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 45.10.0 (NKD 2002) Pripremni radovi na gradilištu
 • 45.11.0 (NKD 2002) Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • 45.20.0 (NKD 2002) Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
 • 45.30.0 (NKD 2002) Instalacijski radovi
 • 45.40.0 (NKD 2002) Završni građevinski radovi
 • 45.50.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
 • 51.10.0 (NKD 2002) Posredovanje u trgovini na veliko (trgovina na veliko uz naplatu ili po ugovoru)
 • 51.20.0 (NKD 2002) Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
 • 51.30.0 (NKD 2002) Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
 • 51.50.0 (NKD 2002) Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • trg na veliko strojevima, opremom i priborom
 • ostala trgovina na veliko
 • savjetovanje i poslove u arhitektonskoj djelatnosti
 • nadzor nad gradnjom
 • izrada i izvedba projekta iz područja elektrike i elektronike
 • ispitivanje i analiza električnih instalacija i opreme u zgradama
 • ispitivanje i analiza elektroenergetskih postrojenja i opreme
 • ispitivanje i analiza industrijskih postrojenja i opreme
 • ostala električna mjerenja i ispitivanja, izdavanja zapisnika,certifikata i uvjerenja o prevedenim mjerenjima i ispitivanjima
 • puštanje u rad i održavanje elektroenergetskih i drugih industrijskih postrojenja i opreme
 • zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga u vanjsko trgovinskom poslovanju
 • malogranični promet sa susjednim zemljama
 • izrada, projektiranje i ispitivanje sustava protuprovale
 • proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
 • upravljanje, održavanje i izgradnja objekata i uređaja javne rasvjete
 • komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • savjetovanje u vezi s građenjem, projektiranjem i nadzorom u području električnih i komunikacijskih instalacija
 • izrada analiza isplativosti ulaganja u javnoj rasvjeti, zgradarstvu i postrojenjima
 • proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija
 • proizvodnja, održavanje i popravak električnih uređaja i instalacija
 • električna ispitivanja i mjerenja, izdavanje ispitnih i mjernih protokola i zapisnika
 • izvođenje instalacija komunikacijskih sustava
 • izvođenje i ispitivanje stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje ili dojavu požara, detekciju zapaljivih plinova i para te drugih oblika zaštite, uređaja i instalacija koji služe za sprečavanje nastajanja požara i eksplozija
 • tehnička zaštita osoba i imovine
 • proizvodnja, ugradnja i popravak električnih rasklopnih i razdijelnih uređaja i ploča
 • proizvodnja, montaža i puštanje u pogon postrojenja za obnovljive izvore energije
 • poslovnje nekretninama
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
 • opskrba energije za povlaštene kupce
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja električne energije za tarifne kupce
 • opskrba električnom energijom za tarifne kupce
 • proizvodnja plina
 • isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • dobava plina
 • skladištenje prirodnog plina
 • transport prirodnog plina
 • distribucija plina
 • upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (upp)
 • opskrba plinom
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • proizvodnja biogoriva
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (unp)
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (unp)
 • trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • proizvodnja električne energije i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora
 • proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili kllimatizacije u zgradi
 • djelatnost energetskog pregleda zgrada, javne rasvjete i drugih objekata
 • neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • montaža visoko naponskih električnih postrojenja, dalekovoda i trafostanica
 • proizvodnja električne opreme
 • ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
 • funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
 • ispitivanje eolskih vibracija vodiča
 • izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • instaliranje, povezivanje, obnova, popravak, pregradnja te pregled i održavanje električnih i neelektričnih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti tzv exproizvoda
 • vođenje projekata i savjetovanje u području prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom
 • izvođenje svih vrsta radova na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • zastupanje stranih tvrtki
 • proizvodnja proizvoda od metala
 • izrada dalekovoda svih napona
 • izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
 • popravak i održavanje uređaja za besprekidno napajanje (ups) i agregata
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi
 • proizvodnja, ugradnja i popravak rasklopnih i razdjelnih ploča, te sistema za automatsko upravljanje upravljačkih ploča, pultova i ormara sa ugrađenom opremom
 • proizvodnja, popravak i održavanje mjernoregulacijske opreme i instalacija, strojeva, stacionarne opreme i instalacija u naftnoj i drugoj industriji
 • proizvodnja, popravak i održavanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom