STANDARD KONTROLA d.o.o.

STANDARD KONTROLA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

 • OIB 92500445147
 • Address Zagreb, Ivana Matetića Ronjgova 4
 • Phone 091 3879473
 • Fax
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1994
 • Registration number 080345729
 • Industry 71.20 Technical testing and analysis (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktorica Ana Novak

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt STANDARD KONTROLA d.o.o. registriran je za djelatnost Tehničko ispitivanje i analiza (71.20). STANDARD KONTROLA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. STANDARD KONTROLA d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 204.116,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 16.152,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 187.964,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. STANDARD KONTROLA d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 10.595,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 5,19%. Poslovni subjekt STANDARD KONTROLA d.o.o. u 2019. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 22.22.0 (NKD 2002) Printing n.e.c.
 • 70.00.0 (NKD 2002) Real estate activities
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • kupnja i prodaja robe
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljenjem
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekerativne ili pustolovne aktivnosti
 • djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • organiziranje koncerata, revija, priredaba, sajmova, izložbi, festivala i promotivnih događanja
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • vađenje kamena
 • vađenje šljunka, pijeska i gline
 • djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • računalne i srodne djelatnosti
 • računovodstveni poslovi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • izrada procjene opasnosti
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanje u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija
 • ispitivanje plinskih trošila
 • ispitivanje kotlovskih i kompresorskih postrojenja
 • certificiranje proizvoda i sustava
 • isptivanje sigurnosne i protupanične rasvjete
 • ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja
 • ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina
 • izrada procjene ugroženosti i planova za zaštitu od požara
 • vještaćenje s područja zaštite na radu
 • vještaćenje s područja zaštite od požara
 • kontrola ispravnosti, popravak i održavanje aparata za gašenje požara
 • ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • ispitivanje instalacija, strojeva i uređaja u pex izvedbi
 • termozijska ispitivanja
 • ispitivanje, kontrola i usmjeravanje sigurnosnih ventila, manometara i mjernih uređaja
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija
 • izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada vanjskih planova
 • izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe spašavanja
 • stručni poslovi zaštite od požara
 • organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva i poduka
 • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • osposobljavanje za rad na siguran način