MATRIX DATA d.o.o.

MATRIX DATA društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dokumentacijskim sustavima

 • OIB 63113162560
 • Adresa Popovec, Varaždinska 49a
 • Telefon
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 080325688
 • Djelatnost 63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Mladen Mitak

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt MATRIX DATA d.o.o. registriran je za djelatnost Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima (63.11). MATRIX DATA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. MATRIX DATA d.o.o. je 2017. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 0,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -9.119,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 9.119,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s neto dobiti, dok je prethodne godine poslovao s gubitkom. MATRIX DATA d.o.o. je u 2017. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 0,00 kn. Poslovni subjekt MATRIX DATA d.o.o. u 2017. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 0 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 22.00.0 (NKD 2002) IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST, TE UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA
 • međunarodno otpremništvo
 • međunarodno skladištenje
 • administrativni poslovi
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • usluge informacijskg društva
 • računalne i srodne djelatnosti
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • upravljačke djelatnosti holdingdruštva
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljanju djelatnost
 • sređivanje, skeniranje i obrada dokumenata
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju sportskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja energije
 • prijenos, odnosno transport energije
 • skladištenje energije
 • distribucija energije
 • upravljanje energetskim objektima
 • opskrba energijom
 • trgovina energijom
 • proizvodnja naftnih derivata
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • trgovina na malo ukapljlenim naftnim plinom
 • trgovina plinom
 • opskrba plinom
 • istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • premještanje vozila
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • pomorska kabotaža
 • obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
 • djelatnost iznajmljivanja plovila
 • peljarenje
 • posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 • pomorski agencijski poslovi
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr)
 • univerzalna poštanska usluga
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • usluga s posebnom tarifom
 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • audiovizualne djelatnosti
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • snimanje iz zraka
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • upravljanje grobljem
 • djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda
 • eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • djelatnost praćenja kvalitete zraka
 • djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • promet sredstava za zaštitu bilja
 • ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • poslovi suzbijanja i iskorijenjivanja štetnih organizama
 • proizvodnja i stavjanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • djelatnost gospodarskog ribolova na moru
 • djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • gospodarenje šumama
 • izrada procjene opasnosti
 • osposobljavanje za rad na siguran način
 • djelatnost privatne zaštite
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
 • iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • iznajmljivanje motornih vozila
 • proizvodnja hrane i pića
 • usluge prevođenja
 • grafički dizajn
 • industrijski dizajn
 • dizajn interijera
 • izrada i održavanje web stranica
 • djelatnost pakiranja
 • fotografske djelatnosti
 • proizvodnja računala, te eletkroničkih i optičkih proizvoda
 • proizvodnja strojeva i uređaja
 • popravak i održavanje strojeva i uređaja
 • proizvodnja prijevoznih sredstava
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
 • pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
 • frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • djelatnost za njegu i održavanje tijela
 • sportska priprema
 • sportska rekreacija
 • sportska poduka
 • organiziranje sportskog natjecanja
 • vođenje sportskih natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • djelatnosti prometa na veliko lijekovima
 • posredovanje lijekova
 • djelatnost uvoza lijeka
 • ispitivanje lijeka
 • proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekove
 • proizvodnja djelatne tvari
 • promet medicinskog proizvoda na veliko
 • promet medicinskog proizvoda na malo
 • uvoz medicinskih proizvoda
 • kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda
 • proizvodnja, odnosno izrada medicinskih proizvoda
 • ocjenjivanje sukladnosti medicinskog proizvoda
 • djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • djelatnost skladištenja