GARJEVICAKAMEN d.o.o.

GARJEVICAKAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju građevinskog materijala

 • OIB 02117949138
 • Adresa Ivanić-Grad, Savska 131
 • Telefon 043 772421
 • Telefaks 043 772002
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1995
 • Registracijski broj 010000613
 • Djelatnost 08.11 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Siniša Cvijanović

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GARJEVICAKAMEN d.o.o. registriran je za djelatnost Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca (08.11). GARJEVICAKAMEN d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GARJEVICAKAMEN d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 147.894,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -292.059,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 439.953,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom. GARJEVICAKAMEN d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -69.971,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -47,31%. Poslovni subjekt GARJEVICAKAMEN d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Vezani subjekti

 • MOSEĆ d.o.o. (prestao)

Registrirane djelatnosti

 • 14.11.0 (NKD 2002) Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
 • 14.21.0 (NKD 2002) Vađenje šljunka i pijeska
 • 26.61.0 (NKD 2002) Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
 • 26.81.0 (NKD 2002) Proizvodnja brusnih proizvoda
 • 71.32.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
 • rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • eksploatacijsko bušenje i miniranje
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u rh
 • zastupanje stranih tvrtki
 • projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost