A.D.V. GRUPA d.o.o.

A.D.V. GRUPA za savjetovanje i upravljanje, društvo s ograničenom odgovornošću

 • OIB 98946028063
 • Adresa Kaštel Štafilić, Franje Tuđmana 861
 • Telefon 021 235093
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Splitu
 • Godina osnivanja 1994
 • Registracijski broj 060156534
 • Djelatnost 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • članica uprave Višnja Kužet

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt A.D.V. GRUPA d.o.o. registriran je za djelatnost Tehničko ispitivanje i analiza (71.20). A.D.V. GRUPA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. A.D.V. GRUPA d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.077.550,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 731.089,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.346.461,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. A.D.V. GRUPA d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 201.132,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 9,68%. Poslovni subjekt A.D.V. GRUPA d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 7 zaposlenika.

Vezani subjekti

 • Eruditio (od 2015 do 2015.)

Registrirane djelatnosti

 • popravak i preinake brodova
 • gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
 • održavanje i popravak brodskih i vanbrodskih motora, montaža brodske opreme
 • usluge čišćenja brodova
 • brodogradnja;
 • gradnja trgovačkih, putničkih i teretnih brodova, putničkih trajekata, tankera itd,
 • gradnja ribarskih brodova,
 • gradnja hidrokrilnih brodova,
 • gradnja platformi, plutajućih i podvodnih,
 • gradnja plutajućih objekata:
 • plutajućih dokova, pontona, kesona, plutajućih pristaništa, bova, plutajućih rezervoara, teglenica, svjetionika
 • proizvodnja metalnih konstrukcija,njihovih dijelova, građevinske stolarije od metala, cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala, radijatora i kotlova za centralno grijanje
 • obrada i prevlačenje metala
 • usluge mehaničkih radova kao što su:
 • bušenje, glodanje, savijanje, struganje, ravnanje, poliranje, probadanje, poravnavanje, piljenje, brušenje, oštrenje, zavarivanje, sječenje, rezanje, predmeta od metala, rezanje i upisivanje na metale laserskim trakom, mehaničko održavanje i popravke strojeva
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • građenje
 • stručni nadzor gradnje
 • kupnja, prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretninama
 • upravljanje nekretninama
 • cestovni prijevoz putnika i tereta
 • međunarodni prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
 • prijevoz putnika morem i priobaljem, redoviti i izvanredni, prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje, iznajmljivanje brodova i čamaca s posadom
 • pomorski i obalni prijevoz robe, redoviti i izvanredni prijevoz vučom ili guranjem teglenica, bušaćih tornjeva za naftu itd
 • prijevoz putnika i robe rijekama, kanalima, jezerima i drugim unutrašnjim vodenim putovima, uključujući prijevoz unutar luka i dokova
 • usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
 • usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom
 • usluge skladištenja
 • proizvodnja, izdavanje, računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
 • pružanje internet usluga
 • proizvodnja hrane i pića
 • izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi zaštite na radu
 • stručni poslovi zaštite od požara
 • unutarnje čišćenje zgrada
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • izrada i izvedba projekata iz područja akustike, strojarstva, elektrike, elektronike, elektrotehnike, mehanike i industije
 • djelatnosti organizatora sajmova, zabavnih parkova, izložaba i kongresa
 • tehničko savjetovanje i savjetodavne usluge na području industrijske, javne i osobne sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i organiziranje seminara i tečajeva za rad na tim područjima
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • izrada procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada vanjskih planova
 • izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada posebnih elaborata proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom (uključuje postupak posredovanja u gospodarenju otpadom koji obuhvaća poslove posredništva i organizacije sakupljanja oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada, posredovanja i prijenosu prava i obveza u vezi otpada, vođenja evidencija i očevidnika u vezi gospodarenja otpadom za potrebe drugih)
 • djelatnost prijevoza otpada:
 • prijevoz otpada za vlastite potrebe ili za potrebe drugih na teritoriju republike hrvatske
 • djelatnost sakupljanja otpada:
 • uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada i reciklažno dvorište)
 • djelatnost trgovanja otpadom:
 • kupovanje i prodavanje otpada sa ili bez preuzimanja otpada u posjed bez obzira na način prodaje
 • djelatnost zbrinjavanja otpada:
 • uključuje postupke zbrinjavanja otpada propisane dodatkom i zakona
 • gospodarenje otpadom:
 • su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • izrada elaborata gospodarenja otpadom
 • djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • promet izvora neionizirajućeg zračenja
 • djelatnost praćenja kvalitete zraka
 • djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
 • djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • djelatnost prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanje na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
 • djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranje obnavljanja i oporabe ili tvari
 • stručni poslovi zaštite od buke