FABRICA d.o.o.

FABRICA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge

 • OIB 28126527621
 • Adresa Zaglav, Zaglav 24
 • Telefon 095 1217686
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zadru
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 060133392
 • Djelatnost 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Ante Višnjić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt FABRICA d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. (42.99). FABRICA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju je povećao iznos temeljnog kapitala. FABRICA d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 60.400,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -279.382,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 339.782,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. FABRICA d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -16.999,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -28,14%. Poslovni subjekt FABRICA d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • agencija za promet nekretninama
 • poslovanje i upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
 • iznajmljivanje svih kopnenih prijevoznih sredstava
 • iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo, uredskih strojeva i opreme, te strojeva i opreme za poljoprivredu
 • iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja biogoriva
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • eksploatacija mineralnih sirovina
 • djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • poslovi građenja i rekonstruiranje javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
 • izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradba elaborata katastra voda i tehničko vođenje katastra voda
 • stručni nadzor nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrola geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (pračenje mogućih pomaka)
 • stručni nadzor nad izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrola geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (pračenje mogućih pomaka)
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • iskoličenje građevina
 • stručni nadzor nad iskolčenjem građevina
 • izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • geodetski radovi u komasacijama
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • marinska geodezija i snimanje objekta u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštičenih divljih svojti, u svrhe prerade, trgovine i drugog prometa
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoza otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrade, odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • poljoprivredna djelatnost
 • privatna poljoprivredna savjetodavna služba
 • proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ekološka proizvodnja
 • prerada u ekološkoj proizvodnji
 • trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima, te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
 • proizvodnja i uzgoj i uzgojno valjanih životinja
 • gospodarski ribolov
 • uzgoj riba i morskih organizama
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)