OZIRIS S. d.o.o.

OZIRIS S. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, proizvodnju i trgovinu

 • OIB 69807875932
 • Adresa Sesvete, Rebro 22
 • Telefon 01 3023484
 • Telefaks 01 3028564
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00 sati// +385 1 30 30 500

Nudimo poslovne informacije, izvještaje i financijske pokazatelje tvrtki iz Europe i svijeta
Zanimaju vas inozemne tvrtke?

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1995
 • Registracijski broj 080299649
 • Djelatnost 43.21 Elektroinstalacijski radovi (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Fabijan Pinjuh

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt OZIRIS S. d.o.o. registriran je za djelatnost Elektroinstalacijski radovi (43.21). OZIRIS S. d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. OZIRIS S. d.o.o. je 2021. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 35.048,78 € što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -4.049,63 € u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 39.098,41 €. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom. OZIRIS S. d.o.o. je u 2021. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -5.820,82 € dok je ostvarena neto marža iznosila -16,61%. Poslovni subjekt OZIRIS S. d.o.o. u 2021. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 51 TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
 • 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
 • 72 RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
 • * pripremanje i usluživanje pićem i napicima
 • * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * proizvodnja malih serija suvenira i ukrasnih predmeta
 • * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • * turističke usluge u nautičkom turizmu
 • * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 • * turističke usluge u kongresnom turizmu
 • * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 • * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 • * usluge turističkog ronjenja
 • * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
 • * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
 • * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
 • * sportska priprema
 • * sportska rekreacija
 • * sportska poduka
 • * organiziranje sportskog natjecanja
 • * vođenje sportskih natjecanja
 • * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • * energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * stručni poslovi prostornog uređenja
 • * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * posredovanje u prometu nekretnina
 • * poslovanje nekretninama
 • * računovodstveni poslovi
 • * kupnja i prodaja robe
 • * pružanje usluga u trgovini
 • * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * zastupanje inozemnih tvrtki
 • * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * promidžba (reklama i propaganda)
 • * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, priredbi, izložbi i koncerata
 • * web dizajn
 • * izrada i održavanje web stranica
 • * računalne i srodne djelatnosti
 • * usluge informacijskog društva
 • * skladištenje robe
 • * snimanje iz zraka
 • * usluge prijepisa, umnožavanja i fotokopiranja
 • * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 • * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • * proizvodnja energije
 • * prijenos, odnosno transport energije
 • * skladištenje energije
 • * distribucija energije
 • * upravljanje energetskim objektima
 • * opskrba energijom
 • * trgovina energijom
 • * organiziranje tržišta energijom
 • * proizvodnja električne energije
 • * prijenos električne energije
 • * distribucija električne energije
 • * organiziranje tržišta električne energije
 • * opskrba električnom energijom
 • * trgovina električnom energijom
 • * proizvodnja toplinske energije
 • * opskrba toplinskom energijom
 • * distribucija toplinske energije
 • * djelatnost kupca toplinske energije
 • * proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije
 • * proizvodnja obnovljivih izvora energije
 • * istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • * građenje ili izvođenje pojedinih radove na rudarskim objektima ili postrojenjeima
 • * proizvodnja naftnih derivata
 • * transport naftnih derivata produktovodima
 • * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • * trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * trgovina na malo naftnim derivatima
 • * skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • * trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * proizvodnja plina
 • * proizvodnja prirodnog plina
 • * transport plina
 • * skladištenje plina
 • * upravljanje terminalom za UPP
 • * distribucija plina
 • * organiziranje tržišta plina
 • * trgovina plinom
 • * opskrba plinom
 • * komercijalni zračni prijevoz
 • * linijski zračni prijevoz
 • * operativne usluge u zračnom prometu
 • * savjetodavne usluge u zračnom prometu
 • * projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente
 • * stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
 • * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
 • * istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
 • * djelatnost iznajmljivanja plovila
 • * obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
 • * baždarenje bordova
 • * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
 • * posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 • * pomorski agencijski poslovi
 • * spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • * prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • * ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
 • * djelatnost nakladnika
 • * distribucija tiska
 • * djelatnost javnog informiranja
 • * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • * usluga s posebnom tarifom
 • * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • * audiovizualne djelatnosti
 • * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • * prijevoz putnika u javnom prometu
 • * održavanje javnih površina
 • * održavanje nerazvrstanih cesta
 • * tržnice na malo
 • * održavanje groblja i krematorija
 • * obavljanje dimnjačarskih poslova
 • * javna rasvjeta
 • * stručni poslovi zaštite okoliša
 • * gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • * djelatnosti praćenja kvalitete zraka
 • * djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • * djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise: rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, isključujući te uređaje i opremu u motornim vozilima, te nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara
 • * djelatnost prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
 • * djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari
 • * stručni poslovi zaštite od buke
 • * poljoprivredna djelatnost
 • * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
 • * potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
 • * stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
 • * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • * proizvodnja sjemena
 • * dorada sjemena
 • * pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • * stavljanje na tržište sjemena
 • * proizvodnja sadnog materijala
 • * pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • * stavljanje na tržište sadnog materijala
 • * uvoz sadnog materijala
 • * proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • * oplođivanje domaćih životinja
 • * trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • * ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • * stavljanja u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • * proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • * promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • * promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • * gospodarenje lovištem i divljači
 • * djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
 • * djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • * gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * gospodarenje šumama
 • * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • * promet medicinskog proizvoda na veliko
 • * promet medicinskog proizvoda na malo
 • * uvoz medicinskih proizvoda
 • * kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda
 • * proizvodnja, odnosno izrada medicinskih proizvoda
 • * ocjenjivanje sukladnosti medicinskog proizvoda
 • * djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • * djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina
 • * djelatnost privatne zaštite
 • * usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
 • * izdavačka djelatnost
 • * grafički dizajn
 • * djelatnost pakiranja
 • * industrijski dizajn
 • * priprema i izrada tiskarske forme
 • * tiskanje časopisa i periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i tiskanih oglasa
 • * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • * djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • * iznajmljivanje motornih vozila
 • * popravak i održavanje motornih vozila
 • * djelatnost autopraonica
 • * proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • * proizvodnja pića
 • * proizvodnja metala i proizvoda od metala
 • * proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • * proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
 • * proizvodnja proizvoda od porculana i keramike
 • * proizvodnja tekstila
 • * proizvodnja odjeće
 • * proizvodnja obuće
 • * proizvodnja namještaja
 • * proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
 • * popravak i održavanje elektroničkih strojeva i uređaja
 • * popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * fotografske djelatnosti
 • * usluge otpremništva
 • * iznajmljivanje strojeva i opreme
 • * proizvodnja strojeva i opreme
 • * usluge prevođenja
 • * premještanje vozila
 • * osposobljavanje kandidata za vozače
 • * poslovi organiziranje vozačkih ispita
 • * tehnički pregledi vozila
 • * djelatnost druge obrade otpada
 • * djelatnost oporabe otpada
 • * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * djelatnost prijevoza otpada
 • * djelatnost sakupljanja otpada
 • * djelatnost trgovanja otpadom
 • * djelatnost zbrinjavanja otpada
 • * gospodarenje otpadom
 • * djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • * djelatnosti proizvodnje,stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • * socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
 • * socijalna usluga pomoći u kući
 • * socijalna usluga psihosocijalne podrške
 • * socijalna usluga rane intervencije
 • * socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • * socijalna usluga boravka
 • * socijalna usluga smještaja
 • * socijalna usluga organiziranog stanovanja
 • * proizvodnja i/ili popravak predmeta od plemenitih kovina i srodnih proizvoda
 • * poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • * poslovi održavanja javnih cesta
 • * ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • * djelatnosti prijevoza opasnih tvari
 • * upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • * pružanje željezničkih usluga
 • * djelatnost željezničkog prijevoza
 • * upravljanje zračnom lukom
 • * zemaljske usluge u zračnim lukama
 • * djelatnosti upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
 • * pomorska kabotaža
 • * tehničko održavanje vodnih putova
 • * upravljanje lukom
 • * lučke djelatnosti
 • * prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • * međunarodni linijski pomorski promet
 • * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • * univerzalna poštanska usluga
 • * zamjenske poštanske usluge
 • * ostale poštanske usluge
 • * poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
 • * izmjera dubina mora
 • * marinska geodezija
 • * snimanje objekata u priobalju i moru
 • * snimanje objekata na morskom dnu i podmorju
 • * geologija i geofizika mora
 • * oceanologija
 • * upravljanje grobljem
 • * pogrebnička djelatnost
 • * stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • * provođenje izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
 • * distribucija i prodaja pesticida
 • * djelatnost (ovlaštene ispitne stanice za) pregled strojeva za primjenu pesticida
 • * pružanje usluga tretiranja pesticidima
 • * zdravstvena zaštite bilja
 • * proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • * poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
 • * proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • * promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • * proizvodnja duhana
 • * promet duhana
 • * djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca
 • * djelatnost zoološkog vrta
 • * djelatnost skloništa za životinje
 • * djelatnost prijevoza životinja
 • * djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca
 • * djelatnosti uzgoja, nabave i korištenja pokusnih životinja
 • * djelatnosti prometa na veliko lijekovima
 • * posredovanje lijekova
 • * djelatnost uzgoja lijeka
 • * ispitivanje lijeka
 • * proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekove
 • * proizvodnja djelatne tvari
 • * poslovi zaštite na radu
 • * uspravljanje slobodnim zonama
 • * detektivska djelatnost
 • * provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • * djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
 • * djelatnost ukrcaja osoba za naouržanu pratnju brodova
 • * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • * djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
 • * djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 • * provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
 • * proizvodnja proizvoda od papira i kartona
 • * proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
 • * obrada i prevlačenje metala
 • * strojna obrada metala
 • * geodetska djelatnost