TRI-TOM d.o.o.

TRI-TOM, društvo s ograničenom odgovornošću za geodetska mjerenja

 • OIB 78511489289
 • Address Zagreb, Bisačka 4
 • Phone 01 3691710
 • Fax 01 3691696
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1996
 • Registration number 080093119
 • Industry 71.12 Engineering activities and related technical consultancy (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktorica Maja Kotrha Tomulić

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt TRI-TOM, d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). TRI-TOM, d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. TRI-TOM, d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.687.966,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 68.128,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 2.619.838,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. TRI-TOM, d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 126.325,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 4,70%. Poslovni subjekt TRI-TOM, d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 17 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 70.00.0 (NKD 2002) Real estate activities
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • zastupanje stranih tvrtki
 • premjeravanje terena
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • knjigovodstvene usluge
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
 • izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • izradba posebnih geodetskih podloga za protorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • iskolčenje građevina
 • izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • geodetski radovi u komasacijama
 • poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina, elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova, posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, geodetskoga projekta, elaborata o
 • iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt, iskolčenje građevina, posebnih geodetskih podloga
 • za zaštićena i štićena područja
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • snimanje iz zraka
 • geodetska vještačenja