MID INŽENJERING d.o.o.

MID INŽENJERING d.o.o. za projektiranje i usluge

 • OIB 89191048209
 • Adresa Dubrovnik, Mljetska 14
 • Telefon 020 417894
 • Telefaks 020 417894
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Dubrovniku
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 060036220
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Lukša Suhor

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt MID INŽENJERING d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). MID INŽENJERING d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. MID INŽENJERING d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 340.757,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 115.633,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 225.124,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s neto dobiti, dok je prethodne godine poslovao s gubitkom. MID INŽENJERING d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 42.690,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 12,53%. Poslovni subjekt MID INŽENJERING d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 2 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
 • djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • poslovi zaštite na radu
 • usluge vještačenja iz područja građenja i procjena nekretnina
 • izrada projekata, studija i analiza za financiranje razvoja u republici hrvatskoj i inozemstvu
 • izrada tehničke dokumentacije što se odnosi na pitanje sigurnosti na radu te zaštite od požara
 • izrada razvojnih studija
 • fotografske djelatnosti
 • snimanje filmova i videofilmova
 • distribucija filmova i videofilmova
 • izrada projekata, studija i analiza za pretpristupne i strukturne instrumente europske unije
 • ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • usluge grafičkog dizajna
 • usluge vještačenja i procjena nekretnina
 • izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja
 • izrada projekata iz područja niskogradnje i hidrogradnje
 • izrada i izvedba projekata iz područja elektrike
 • izvedba investicijskih radova u inozemstvu
 • geološka i geomehanička ispitivanja i ispitivanja tla
 • ispitivanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskih projekata
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad geodetskim radovima
 • snimanje iz zraka
 • poslovanje nekretninama
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • promidžba, reklama i propaganda
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • računovodstveni poslovi
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • usluge informacijskog društva
 • pružanje usluga turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika, usluge u posebnim oblicima turističke ponude: nautičkom, zdravstvenom, kongresnom, aktivnom i pustolovnom turizmu, ribolovnom, na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rentacar), usluge turističkog ronjenja i usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
 • organiziranje putovanja na plovnom objektu nautičkog turizma
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)