GEOBIRO d.o.o.

GEOBIRO, geodetske usluge, društvo s ograničenom odgovornošću

 • OIB 08867307839
 • Adresa Slavonski Brod, Naselje Slavonija I 46
 • Telefon 035 401231
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
 • Godina osnivanja 1995
 • Registracijski broj 050000370
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Darko Agotić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 851.519,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 153.569,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 697.950,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 22.222,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 2,61%. Poslovni subjekt GEOBIRO, geodetske usluge d. o. o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 7 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • izradom geodetskog projekta,
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • završni radovi u graditeljstvu
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl forfeiting)
 • otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl factoring)
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanja dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • računovodstveni poslovi
 • pružanje intelektualnih usluga
 • pružanje usluga organiziranja seminara, tečaja i poduka
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • izdavanje softvera
 • izrada web stranica
 • računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • informacijske uslužne djelatnosti
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge reklame i promidžbe
 • djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • održavanje, popravak, montaža i ugradnja elektroinstalacija, plinskih instalacija, gromobranskih i vodovodnih instalacija, instalacija centralnog grijanja, klima uređaja i kućanskih aparata
 • uređenje interijera
 • pružanje usluga za uljepšavanje
 • djelatnosti za njegu i održavanje tijela