VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d.

VODOPRIVREDA VINKOVCI, dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Osijeku
 • Founded 1993
 • Registration number 030022973
 • Industry 42.91 Construction of water projects (NKD 2007)
 • Size2 - mali (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • član uprave Željko Šarčević, dipl.ing.

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. registriran je za djelatnost Gradnja vodnih građevina (42.91). VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. je u pretežno privatnom vlasništvu (preko 50% privatnog kapitala). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 35.614.622,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 6.151.118,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 29.463.504,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 592.010,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,66%. Poslovni subjekt VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 85 zaposlenika.

Company Awards

Connected companies

 • GIU VGTD
 • ENERGANA CERNA d.o.o.
 • ENERGANA VINKOVCI d.o.o.
 • VODOPRIVREDA VINKOVCI - ZALUŽJE ESOP d.o.o. (do 2015.)
 • ORION PROJEKT d.o.o. (do 2015.)

Registered Economic Activities

 • 14.20.0 (NKD 2002) Quarrying of sand and clay
 • 26.61.0 (NKD 2002) Manufacture of concrete products for construction purposes
 • 45.50.0 (NKD 2002) Renting of construction or demolition equipment with operator
 • 50.20.0 (NKD 2002) Maintenance and repair of motor vehicles
 • 60.24.0 (NKD 2002) Other land passenger transport
 • 63.12.0 (NKD 2002) Storage and warehousing
 • 28.00.0 (NKD 2002) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
 • skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • izrada podloga i geodetskih elaborata te izrada parcelacijskih elaborata
 • uklanjanje otpadnih voda
 • tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, te regulacijskih i vodnih građevina
 • tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • međunarodni cestovni transport stvari
 • kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • projektiranje vodnih građevina
 • tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, te regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • izrada projektne dokumentacija za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
 • izgradnja hidrograđevinskih objekata, odnosno gradnja vodnih građevina
 • izmuljenje morskih i riječnih luka, lučica i pristaništa
 • izgradnja luka, lučica, dokova, valobrana,molova, pristaništa i gatova
 • uređenje plaža i sličnih radova na moru, rijekama i jezerima
 • jaružavanje vodenih puteva
 • izgradnja i održavanje šumske infrastrukture
 • gospodarenje šumama
 • sječa raslinja u trasama dalekovoda i plinovoda
 • sanacija i izgradnja odlagališta komunalnog i građevinskog otpada
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrade, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • izvođenje građevinskih radova u inozemstvu
 • izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže
 • poljoprivredna djelatnost
 • preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 1: područje malog sliva biđbosut
 • upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
 • iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme bez rukovatelja
 • međunarodni cestovni prijevoz tereta
 • agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
 • građenje građevina za javnu vodoopskrbu akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža, građevine za javnu odvodnju kanali za prijupljanje i odvodnju otpanih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćivanje otpadnih voda, uređaji za obradu munja
 • zavarivački radovi
 • trgovina na veliko uz naknadnu ili na ugovornoj osnovi
 • izvođenje podvodnih i drugih građevinskih radova koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu