VODOGRADNJA d.d.

VODOGRADNJA VARAŽDIN dioničko društvo

 • OIB 80297502945
 • Adresa Varaždin, Međimurska 26b
 • Telefon 042 409000
 • Telefaks 042 409011
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 070013863
 • Djelatnost 42.91 Gradnja vodnih građevina (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Tomislav Kezelj, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt VODOGRADNJA d.d. registriran je za djelatnost Gradnja vodnih građevina (42.91). VODOGRADNJA d.d. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VODOGRADNJA d.d. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 35.254.518,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 2.900.227,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 32.354.291,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. VODOGRADNJA d.d. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.304.665,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 3,70%. Poslovni subjekt VODOGRADNJA d.d. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 97 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • GIU PROMINS PMS
 • GIU VGTD
 • KV d.o.o.
 • GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE VODOPRIVREDA ZSV (do 2012.)

Registrirane djelatnosti

 • 01.00.0 (NKD 2002) POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA
 • 02.01.0 (NKD 2002) Šumarstvo i sječa drva
 • 05.01.2 (NKD 2002) Slatkovodni ribolov
 • 05.02.2 (NKD 2002) Slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci
 • 14.11.0 (NKD 2002) Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
 • 14.21.0 (NKD 2002) Vađenje šljunka i pijeska
 • 26.60.0 (NKD 2002) Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
 • 26.70.0 (NKD 2002) Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
 • 28.10.0 (NKD 2002) Proizvodnja metalnih konstrukcija
 • 45.10.0 (NKD 2002) Pripremni radovi na gradilištu
 • 45.21.0 (NKD 2002) Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje
 • 45.23.0 (NKD 2002) Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama i sportskih objekata
 • 45.24.0 (NKD 2002) Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • 45.25.0 (NKD 2002) Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
 • 45.50.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
 • 50.00.0 (NKD 2002) TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA; TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA
 • 51.00.0 (NKD 2002) TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
 • 52.10.0 (NKD 2002) Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
 • 52.60.0 (NKD 2002) Trgovina na malo izvan prodavaonica
 • 55.10.0 (NKD 2002) Hoteli
 • 55.20.0 (NKD 2002) Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
 • 55.23.1 (NKD 2002) Ostali smještaj za boravak turista
 • 55.23.4 (NKD 2002) Ostali smještaj
 • 55.30.0 (NKD 2002) Restorani
 • 55.50.0 (NKD 2002) Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
 • 60.23.0 (NKD 2002) Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 • 60.24.0 (NKD 2002) Cestovni prijevoz robe
 • 60.30.0 (NKD 2002) Cjevovodni transport
 • 61.20.0 (NKD 2002) Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima
 • 63.10.0 (NKD 2002) Prekrcaj tereta i skladištenje
 • 63.20.0 (NKD 2002) Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 • 72.30.0 (NKD 2002) Obrada podataka
 • 73.10.0 (NKD 2002) Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • 92.60.0 (NKD 2002) Sportske djelatnosti
 • proizv i distribucija električne energije
 • projektiranje građevinskih objekata i ostalo projektiranje
 • građevinski inženjering
 • premjer i kartiranje zemljišta
 • usluge marina u riječnom i jezerskom prometu
 • uređenje naselja i prostora
 • geološka istraživanja
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • međunarodno otpremništvo
 • međunarodni prijevoz robe i putnika u javnom cestovnom prometu
 • međunarodni prometno agencijski poslovi
 • zastupanje stranih tvrtki
 • preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 33: međudržavne rijeke mura i drava na područjima malih slivova plitvica bednja, trnava i bistra
 • upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
 • izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe radova niskogradnje uređenja partera vezanih za nepokretna kulturna dobra
 • građevinarstvo
 • projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, parkirališta i industrijskih dvorišta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnsot zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • montaža i održavanje strojarskih instalacija i elektroinstalacija
 • gradnja cjevovoda (vodovod i plin)