ERGONOMIKA d.o.o.

ERGONOMIKA, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživačko-razvojne usluge

 • OIB 46641166732
 • Address Zagreb, Selska cesta 217
 • Phone 01 3667129
 • Fax 01 3667130
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1993
 • Registration number 080007538
 • Industry 72.19 Other research and experimental development on natural sciences and engineering (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktorica Katarina Kondić

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt ERGONOMIKA, d.o.o. registriran je za djelatnost Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima (72.19). ERGONOMIKA, d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. ERGONOMIKA, d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.619.254,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -31.087,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.650.341,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. ERGONOMIKA, d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 951,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,06%. Poslovni subjekt ERGONOMIKA, d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 7 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • računalne i srodne djelatnosti
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • web dizajn
 • izrada procjene opasnosti
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl factoring)
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koj se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • promet izvora neionizirajućeg zračenja
 • izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada vanjskih planova
 • izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
 • organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
 • tiskanje (tiskanje časopisa i dr periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i dr tiskanih oglasa i komercijalnih publikacija)
 • pružanje usluga u trgovini
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • prijevoz za vlastite potrebe