MB-CENTRUM š.k.z.

Štedno-kreditna zadruga MB-CENTRUM - u likvidaciji

 • OIB 42647953858
 • Address Zagreb, Vinogradska cesta 6b
 • Phone 01 3769192
 • Fax
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1993
 • Registration number 080434117
 • Industry 64.92 Other credit granting (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • likvidatorica Ondina Pičulin

Income, profit, employees and trends

Registered Economic Activities

 • prikupljati štedne uloge od zadrugara u domaćoj valuti
 • odobravati kredite i davati garancije zadrugarima
 • obavljati financijskoknjigovodstvene, konzalting usluge za zadrugare
 • obavljati mjenjačke poslove za zadrugare pod uvjetima i na način utvrđen propisima kojima se uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača uz osiguranje podataka o identitetu nalogodavca za obavljanje transakcije
 • ulagati slobodna sredstva u vrijednosne papire republike hrvatske
 • obavljati platni promet u zemlji za zadrugare na temelju ugovora sklopljenog s poslovnom bankom kod koje zadruga ima račun za redovito poslovanje
 • obavljati platni promet u zemlji za zadrugare samostalno prema uvjetima i propisima koje donosi hnb i na temelju odobrenja za obavljanje poslova platnog prometa koji izdaje hnb
 • primati kao depozit ili kredit sredstva tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, hrvatske banke za obnovu i razvoj, fondova, pravnih osoba, zadruga, obrtničkih komora, gospodarskih komora, zadružnih saveza i
 • udruženja obrtnika, sindikata, međunarodnih organizacija, te donacija u svrhu odobravanja namjenskih kredita zadrugarima