HVAR d.o.o.

HVAR, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i projektiranje

 • OIB 56710177871
 • Adresa Samobor, Šubićeva 16a
 • Telefon 01 3335040
 • Telefaks 01 3335210
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1994
 • Registracijski broj 080321795
 • Djelatnost 42.11 Gradnja cesta i autocesta (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktorica Ajka Ahmetović

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt HVAR, d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja cesta i autocesta (42.11). HVAR, d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. HVAR, d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 40.498.900,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 2.554.266,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 37.944.634,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. HVAR, d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 118.316,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,29%. Poslovni subjekt HVAR, d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 63 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Registrirane djelatnosti

 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i stranom tržištu
 • proizvodnja betona, asfalta i polimera
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • vađenje kamena, pijeska i gline
 • proizvodnja proizvoda od metala
 • proizvodnja metalnih konstrukcija
 • popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
 • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
 • proizvodnja proizvoda od gline
 • proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
 • proizvodnja cementa, vapna i gipsa
 • proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • pružanje usluga u trgovini
 • računalne i srodne djelatnosti
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • izrada i oblikovanje web stranica
 • grafički dizajn
 • industrijski dizajn
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • iznajmljivanje automobila
 • premještanje vozila
 • popravak i održavanje motornih vozila
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • skladištenje robe
 • proizvodnja vatrostalnih proizvoda