Jednakost prilika

Posvećeni smo stvaranju radnih uvjeta u kojima se svi osjećaju kao cijenjene i poštovane osobe, te su u mogućnosti napredovati u karijeri doprinoseći uspješnosti poslovanja. Vjerujemo kako svi imaju koristi od različitosti među zaposlenicima, te je naš cilj osigurati svima jednaku priliku u okruženju bez diskriminacije ili bilo kakve vrste šikaniranja ili zlostavljanja.

Takav stav slijedi iz naših korporativnih vrijednosti:

  • uvijek postupaj s integritetom
  • poštuj ljude
  • posluj korektno

a naša privrženost tim vrijednostima treba biti vidljiva našim korisnicima, osoblju i vlasnicima.

Cilj ovih smjernica

Naš cilj je omogućiti jednakost prilika bez diskriminacije na temelju:

  • rase, etničkog porijekla, boje kože ili nacionalnosti
  • religijske pripadnosti ili političkih uvjerenja
  • spola ili seksualne orijentacije
  • bračnog statusa
  • dobi
  • posebnih potreba
  • članstva u sindikalnim organizacijama.

Naš cilj je osigurati da niti jedan zaposlenik ili potencijalni zaposlenik ne doživi manje vrijedno postupanje na temelju gornjih razloga ili joj/mu se ne pruži ista prilika.

Poštujemo dignitet osoba i njihovih uvjerenja.

Ne toleriramo bilo kakvo rasno, seksualno, fizičko ili mentalno šikaniranje na radnom mjestu ili na funkcijama povezanim s radnim mjestom.